Uniwersytet

warsztaty bezpieczenstwo 01
W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbyły się VIII Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie. Obrady koncentrowały się zarówno wokół podstawowych zagadnień aktualizujących znaczenie nauk o bezpieczeństwie w systemie nauki polskiej, jak i istotnej z punktu widzenia praktyki wiedzy o bezpieczeństwie podmiotów. Ważnymi celami tegorocznej konferencji poza upowszechnianiem wypracowanych teorii, hipotez i doktryn było dzielenie się doświadczeniami z zakresu dobrych praktyki trudności rozwojowych związanych z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności oraz poszukiwania racjonalnych rozwiązań w tych obszarach.

VIII Warsztaty – tworząc uznane w środowisku nauk o bezpieczeństwie forum prezentowania i weryfikacji osiągnięć naukowych uczestników – posłużyły w obecnej edycji wymianie poglądów naukowców i praktyków w aspektach: podstaw materialnych i formalnych jednoczenia wiedzy w naukach o bezpieczeństwie, inkluzyjności poznania, identyfikacji problemów kształcenia w ramach dyscypliny, identyfikacji aktualnych i wymagających pilnego rozwiązania problemów praktyki bezpieczeństwa i obronności podmiotów w różnych obszarach przedmiotowych nauk o bezpieczeństwie.

W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodzili: prof. dr hab. Marian Cieślarczyk (Honorowy Przewodniczący), dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH (Przewodniczący), prof. dr hab. inż. Andrzej Glen, prof. dr hab. Stanisław Jaczyński, prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler, prof. dr hab. Jerzy Kunikowski, prof. dr hab. Andrzej Misiuk, prof. dr hab. Jacek Pawłowski, prof. dr hab. Ryszard Rosa, prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz, prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski, prof. dr hab. Stanisław Sulowski, prof. dr hab. Ryszard Wróblewski, dr hab. Marek Cisek, prof. UPH, insp. dr hab. Marek Fałdowski, prof. WSP, dr hab. Agnieszka Filipek, prof. UPH, dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPiBI, gen. bryg. dr hab. Tadeusz Szczurek, prof. WAT, dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP. Natomiast w skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji weszli: dr Renata Tarasiuk (Przewodnicząca), dr Joanna Ważniewska (Zastępca Przewodniczącej), dr Tomasz Pączek (Zastępca Przewodniczącej), dr Agnieszka Araucz-Boruc, dr Patrycja Bryczek-Wróbel, dr Magdalena Dobrowolska, dr Maryla Fałdowska, mjr dr Paweł Wasilewski, mgr Łukasz Ciołek, mgr Eliza Kublik, mgr Paulina Ledwójcik, mgr Marek Poleszczuk.

Organizatorami konferencji były następujące ośrodki naukowe: Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego UPH, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku, Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie.

Fotogaleria