Uniwersytet

19 stycznia 2023 r. Rektor UPH prof. dr hab. Mirosław Minkina gościł prof. Halinę Kuc z Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. G. S. Skoworody i prof. Jurija Kuca z Katedry Administracji Publicznej i Służby Cywilnej w Charkowskim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Karazina.

Pani Profesor Halina Kuc wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji  Naukowej „Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście współczesnych problemów politycznych”, zorganizowanej przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie UPH oraz Bałtycką Akademię Międzynarodową w Rydze we współpracy z Charkowskim Uniwersytetem Narodowym im. W. Karazina, Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. G. S. Skoworody, Bałtycką Akademią Obrony, Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Uniwersytetem im. Witolda Wielkiego w Kownie, Uniwersytetem im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytetem Ostrawskim oraz Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Halina Kuc w swoim wystąpieniu przedstawiła sytuację Charkowa jako frontowej linii oporu przeciwko rosyjskiej okupacji.

Prof. Jurij Kuc jest profesorem wizytującym w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie prowadzi zajęcia o tematyce: Ochrona porządku konstytucyjnego, Podstawy międzynarodowego prawo humanitarne konfliktów zbrojnych Funkcjonowanie samorządu terytorialnego Ukrainy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Formalno-prawna i praktyczna ochrona porządku konstytucyjnego i Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa państwa.

Na spotkaniu w Rektoracie omówiono możliwości rozszerzenia obszarów współpracy z uniwersytetami ukraińskimi. Jednocześnie Rektor UPH zadeklarował kontynuację wsparcia dla naszych sąsiadów z Ukrainy

Fotogaleria