Uniwersytet

Tutaj znajduje się logo tekstu łatwego w odczycie

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w skrócie UPH.

Uniwersytet Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach to polska uczelnia wyższa.

Uniwersytet powstał w 1969 roku.

UPH ma 5 Wydziałów: Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach oraz Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

Uczelnia kształci studentów na 38 kierunkach studiów.

Na Uniwersytecie jest Szkoła Doktorska.

Pracownicy uczelni prowadzą badania naukowe.

Główna siedziba UPH (Rektorat) mieści się przy ul. Konarskiego 2 w Siedlcach.


Rektorat UPH

Tak wygląda budynek głównej siedziby Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Uczelnia posiada dużo budynków dydaktycznych i naukowych.

Władze Uczelni - Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jest profesor dr hab. Mirosław Minkina. Rektor ma 3 zastępców.

Jeśli chcesz się skontaktować z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach możesz:

  • napisać pismo i wysłać je na adres: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce
  • możesz wysłać e-mail na adres: kancelaria@uph.edu.pl
  • możesz zadzwonić sam lub przy pomocy innej osoby na numer telefonu: 25 643 1915 (kancelaria)