Uniwersytet

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z zarządzeniem nr 64/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 1 maja 2021 r.,  w maju br. powinna zostać przeprowadzona kolejna ocena okresowa pracowników UPH niebędących nauczycielami akademickimi. W związku z powyższym do dnia 1 maja 2023 r.  bezpośredni przełożeni powinni przekazać właściwe arkusze oceny podległym pracownikom.


W załączeniu arkusze oceny okresowej w formie edytowalnej.

Mariusz Duda
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych

Zał nr 1 do Regulaminu (Arkusz oceny kierownika)
Zał nr 2 do Regulaminu (Arkusz oceny administracja)
Zał nr 3 do Regulaminu (Arkusz oceny obsługa)