Uniwersytet

W najbliższym czasie sukcesywnie będą wycofywane serwisy uwierzytelniania cas.uph.edu.pl oraz cas2.uph.edu.pl. Zastąpi je jednolity system login.uph.edu.pl
W pierwszej kolejności będą korzystały z niego aplikacje webowe Usosweb, Apd, Ankieter, a następnie poczta.uph.edu.pl na platformie Google.
Z chwilą jego wprowadzenia będzie obowiązywał 30 dniowy okres ważności hasła, które po wygaśnięciu będzie musiało zostać zmienione.

Sekcja Aplikacji i Systemów Informatycznych
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel. 25 643 10 72