Uniwersytet

Siedlce, dnia 11 marca 2022 r.

SOP.0111.4.2022


PISMO OKÓLNE Nr 2/2022


Na podstawie § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu UPH, w nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 marca 2022 r., w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, informuję o konieczności zachowania szczególnej uwagi na kwestię nieudostępniania danych osobowych osób związanych z UPH podmiotom nieuprawnionym do pozyskania takich danych. Zwłaszcza w okresie narastającego konfliktu mogą nastąpić próby pozyskania danych osobowych obywateli Ukrainy np. zamierzających podjąć kształcenie bądź kontynuujących kształcenie w Naszej Uczelni. Takie nieuprawnione prośby mogą być kierowane przez osoby lub instytucje związane ze strukturami państwowymi Federacji Rosyjskiej, innych państw, przedstawicieli mediów lub instytucji pozarządowych.

            Wszelkie ujawnione nieuprawnione próby pozyskania danych osobowych, o których mowa wyżej, należy niezwłocznie zgłaszać Inspektorowi Ochrony Danych drogą e-mailową (iod@uph.edu.pl) lub telefonicznie (25 643 10 20).

REKTOR
prof. dr hab. Mirosław Minkina