Uniwersytet

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI". Projekt realizowany w latach 2019-2023 ma na celu rozwój kompetencji, dostosowanie architektury i wyposażenia odnośnie edukacji włączającej.

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów UPH do udziału w szkoleniu realizowanego w ramach powyższego projektu pt. „ Jak to się robi w bibliotece: zasady tworzenia i adaptowania materiałów dla osób niewidomych i niedowidzących”. Szkolenie będzie trwało 10 godzin dydaktycznych w godz. 9:00 - 16:30 w Czytelni Zbiorów Specjalnych (II p.), w Bibliotece Głównej UPH.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: magdalena.chrominska@uph.edu.pl

Uczestnictwo jest bezpłatne. Niezbędne dokumenty będą wypełniane podczas spotkania. Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatu.


Terminy szkoleń:

I edycja

grupa I: 18 października,

grupa II: 19 października,

grupa III: 27 października,

II edycja

grupa I: 28 października,

grupa II: 7 listopada,

grupa III: 8 listopada,

III edycja

grupa I: 23 listopada,

grupa II: 24 listopada,

grupa III: 5 grudnia,

IV edycja

grupa I: 6 grudnia,

grupa II: 14 grudnia,

grupa III: 15 grudnia, 


Szczegóły programu:

9.00- 10.30: Wprowadzenie do tematu

 • podstawa prawna;
 • przyczyny niepełnosprawności;
 • rodzaje dysfunkcji wzroku;
 • Biblioteka Główna UPH jako miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.

10.30- 12.00: Adaptacja materiałów dla osób niedowidzących

 • reguły dla tekstu;
 • reguły dla  tabeli;
 • reguły dla grafiki.

12.00-12.30: Warsztaty: praca nad dostosowaniem tekstu dla osób niedowidzących

12.30-13.00: Narzędzia wspomagające pracę z tekstem

13.00-14.00: Adaptacja materiałów dla osób niewidomych

 • techniki odczytywania informacji przez osoby niewidome;
 • omówienie typów dokumentów elektronicznych.

14.00-15.30: Dokumenty brajlowskie

 • charakterystyka języka brajla;
 • zasady tworzenia i edytowania dokumentów brajlowskich.

15.30-16.30: Tyflografika,  narzędzia wspomagające pracę z tekstem