Uniwersytet

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w XIX Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych oraz pasjonatów nauki nt. „Nauka młodych wobec nowej rzeczywistości”, która odbędzie się on-line w dniu 20 września 2021 r.

Konferencja prowadzona będzie w 5 sekcjach tematycznych:

  • nauk humanistycznych,
  • nauk społecznych,
  • nauk rolniczych,
  • nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • nauk ścisłych i przyrodniczych.

Celem konferencji jest zaprezentowanie, zarówno dotychczasowego dorobku naukowego studenckich i doktoranckich kół naukowych, jak i wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju. Zgłaszane prace powinny dotyczyć rozwiązania problemu badawczego, a nie sprawozdań z działalności koła. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów niespełniających ww. wymogów. Artykuły po recenzji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Mając nadzieję, iż proponowana problematyka okaże się interesująca, zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu. Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz pasjonatów nauki (osoby które posiadają co najmniej tytuł licencjata) - pragnących nawiązać kontakt ze środowiskiem akademickim i wspomóc swoją wiedzą i doświadczeniem młodych naukowców.

W trakcie konferencji przewidujemy konkurs na najlepszy artykuł naukowy zaprezentowany podczas obrad w sekcjach.

Koszt udziału w konferencji wynosi 80 PLN. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne, certyfikat czynnego uczestnictwa (tylko w przypadku prezentacji ustnej swoich badań).

                                                 

Serdecznie zapraszamy

PROREKTOR DS. STUDIÓW
prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga

Komitet organizacyjny

dr hab. Katarzyna Maksymiuk, prof. uczelni
dr Monika Jasińska
dr hab. Agnieszka Godlewska, prof. uczelni
dr hab. inż. Jacek Sosnowski, prof. uczelni
dr Paweł Piszcz

                                                   

Serdecznie zapraszamy

Komunikat organizacyjny