Uniwersytet

Nagroda im. Prof. Lesława Szczerby dla najlepszego studenta UPH jest nagrodą przyznawaną jednorazowo w danym roku akademickim w kwocie 2000 zł , najlepszemu studentowi każdego wydziału Uniwersytetu za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystości z okazji Święta Uczelni w dniu 17 maja 2023 r. Swoje kandydatury można zgłaszać do 28 kwietnia br.

W konkursie mogą wziąć udział studenci, którzy w roku akademickim 2021/2022 uzyskali średnią ocen z dotychczas zrealizowanych przedmiotów nie niższą niż 4,5. Dodatkowym atutem są inne udokumentowane osiągnięcia naukowe lub organizacyjne. Warunkiem otrzymania nagrody jest też uczestnictwo w uroczystości Święta Uczelni, podczas której nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów dla nagrodzonych osób. Wyłonieni przez Kapitułę Konkursową laureaci otrzymają pięć nagród po 2000 złotych.
Pliki do pobrania

Regulamin przyznawania nagrody im. Profesora Lesława Szczerby
Wniosek o nagrodę dla najlepszego studenta