Uniwersytet

KOMUNIKAT Nr 7/2020 JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w sprawie prac zespołu  ds. monitorowania funkcjonowania Uniwersytetu w czasie epidemii z dnia 6 listopada 2020 r.

Mając na uwadze wysoką troskę o zdrowie i życie całej społeczności akademickiej, Rektor UPH zwołał spotkanie operacyjne zespołu powołanego Zarządzeniem Rektora Nr 163/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w celu monitorowania funkcjonowania Uniwersytetu w czasie epidemii.

Na spotkaniu ustalono harmonogram pracy i sprecyzowano poszczególne działania zespołu. Potwierdzono, że wprowadzone dotychczas procedury postępowania zapewniają ciągłość pracy i realizację wszystkich zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne uczelni oraz, przede wszystkim, zapewniają bezpieczeństwo zajęć i pracy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

W celu wsparcia członków wspólnoty UPH w obliczu zagrożenia epidemicznego, decyzją Rektora uruchomiono telefoniczną i mailową skrzynkę kontaktową:

tel. 25 643 1199
e-mail:

Nie ulega zmianie procedura informowania o konieczności poddaniu się kwarantannie lub domowej izolacji oraz wystąpieniu zarażenia – informacje w tej sprawie należy przekazywać do Działu Spraw Pracowniczych.

Uniwersytet kontynuuje dyżur psychologiczny skierowany do członków społeczności akademickiej UPH. W czasie pandemii koronawirusa dr Joanna Zienkiewicz, nasz psycholog, oferuje wsparcie studentom, doktorantom i pracownikom, którym trudno jest się odnaleźć w tej szczególnej sytuacji.

Dyżur psychologiczny
w każdy czwartek w godz. 19:00 - 20.30 w aplikacji Google Meet.
dr Joanna Zienkiewicz
umawianie sesji: