Uniwersytet

Szanowni Studenci i Doktoranci, jeżeli, w związku z epidemią COVID-19 – znaleźliście się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, możecie ubiegać się o pomoc finansową w postaci jednorazowej zapomogi z funduszu stypendialnego UPH.

W okresie zagrożenia epidemicznego zapomoga jest przyznawana przez Rektora UPH, a wnioski o zapomogi będą rozpatrywane w trybie uproszczonym.

Podstawą wnioskowania o zapomogę może być np. utrata przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny źródła dochodu, spowodowana ograniczeniami, związanymi z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  

Możecie ubiegać się o zapomogę z funduszu stypendialnego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczeń dla studentów dostępnym na stronie internetowej Uniwersytetu: http://www.bip.uph.edu.pl/12768,28970/28970/art31490.html.