Uniwersytet

Dane adresowe:

ul. 3 Maja 49 
08-110 Siedlce
tel. 25 643-10-82

Podległość merytoryczna

Prorektor ds. studiów
prof. dr hab. Marek Gugała
tel. 25 643 19 25
rekdydaktyka@uph.edu.pl

p.o. Kierownika

mgr Jacek Drążkiewicz

Pracownicy:

mgr Tadeusz Goc - główny specjalista ds. kultury
starszy technik: mgr Sylwia Flis