Kalendarz wydarzeń

Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce

Szczegółowe informacje:
Konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Ekologii Rolniczej.


Data wydarzenia: Czwartek, 06 Wrzesień 2018 - Piątek, 07 Wrzesień 2018

Miejsce wydarzenia: Podlaski Ogród Botaniczny Koryciny 43B

Kontakt: Wydział Przyrodniczy, dr hab. Teresa Skrajna, prof. UPH (