Kalendarz wydarzeń

VII Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności nt.: "Teoria i praktyka w naukach o bezpieczeństwie i obronności"

Szczegółowe informacje:
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego UPH w Siedlcach
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach
Wydział Cybernetyki i Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej
Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej
Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie z siedzibą w Siedlcach
Polskie Towarzystwo Nauk o Obronności z siedzibą we Wrocławiu
Stowarzyszenie „Salutaris”

 

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
do udziału
w Konferencji Naukowej:
VII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY
METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNE W NAUKACH
O BEZPIECZEŃSTWIE I W NAUKACH O OBRONNOŚCI
na temat
Teoria oraz praktyka bezpieczeństwa i obronności
w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku

Tematyka Konferencji – VII Ogólnopolskich Warsztatów Metodologiczno-Dydaktycznych w Naukach o Bezpieczeństwie i w Naukach o Obronności koncentruje się wokół zagadnień, istotnych zarówno z perspektywy nauki, jak i znaczących z punktu widzenia wykorzystywania wiedzy przez praktyków. Ważnymi celami tegorocznej konferencji oprócz upowszechniania wypracowanych teorii, hipotez i doktryn będzie dzielenie się doświadczeniami z zakresu dobrych praktyk i trudności rozwojowych związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz poszukiwanie najbardziej korzystnych rozwiązań w tym zakresie.

Zaproszenie.pdf

Karta zgłoszenia.doc

Karta zgłoszenia.pdf
Data wydarzenia: Czwartek, 26 Kwiecień 2018 - Czwartek, 26 Kwiecień 2018

Miejsce wydarzenia: Pałac Ogińskich, ul. Konarskiego 2 w Siedlcach

Kontakt: Wydział Humanistyczny, Daria Krzewniak