Kalendarz wydarzeń

Warsztaty językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Szczegółowe informacje:

Dnia 27 września 2018 roku (czwartek) w godzinach 10.00 - 12.00 w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 39 odbędą się III Warsztaty z okazji Europejskiego Dnia Języków. Spotkanie, zorganizowane przez Studium Języków Obcych i Dział Promocji UPH, jest adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Siedlcach oraz regionie – do grup wraz z nauczycielami.

Warsztaty mają charakter praktyczny, a ich tematyka związana jest z kwestiami dotyczącymi uczenia się języków obcych. W tegorocznych warsztatach zostanie poruszona tematyka dotycząca interferencji językowej, odmian języka oraz idiomów. W szerszym aspekcie, warsztaty mają na celu propagowanie uczenia się języków obcych oraz podniesienie wśród uczestników imprezy świadomości dotyczącej wagi uczenia się i nauczania języków przez całe życie, zarówno na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności, udziału w wymianie międzynarodowej jak i w celu budowania porozumienia pomiędzy różnymi kulturami.

Warsztaty poprowadzone zostaną przez pracowników Studium Języków Obcych UPH w Siedlcach.

Szczegółowy program warsztatów:

10.00 - 10.15 Powitanie uczestników

10.15 - 10.45 Idiomy rosyjskie w mowie potocznej, dr Ewa Borkowska

10.45 - 11.15 Negatywny transfer językowy, czyli co nam utrudnia naukę języków obcych ze
szczególnym uwzględnieniem j. angielskiego, dr inż. Barbara Witak

11.15 - 11.50 Z angielskim przez świat: przystanek Australia. Avo, evo, servo i roo – czyli jak się dogadać z Australijczykiem?, mgr Joanna Madej-Borychowska

11.50 - 12.00 Zakończenie warsztatów

Zgłoszenia grup przyjmuje p. Anna Bobryk, tel. 25 6431953, e-mail:

Serdecznie zapraszamy.

tlo 27 09 18r
Data wydarzenia: Czwartek, 27 Wrzesień 2018 - Czwartek, 27 Wrzesień 2018

Miejsce wydarzenia: Aula Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 39

Kontakt: Studium Języków Obcych, Joanna Madej-Borychowska (