Kalendarz wydarzeń

Warsztaty językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Szczegółowe informacje:

Dnia 23 września 2019 roku (poniedziałek) w godzinach 10.00 - 12.00 w Auli 08 Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 39 odbędą się IV Warsztaty z okazji Europejskiego Dnia Języków.

Spotkanie, zorganizowane przez Studium Języków Obcych i Dział Promocji UPH, jest adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Siedlcach oraz regionie (grupy zorganizowane wraz z nauczycielami).

Warsztaty mają charakter praktyczny, a ich tematyka związana jest z kwestiami dotyczącymi uczenia się języków obcych. Warsztaty mają również na celu propagowanie uczenia się języków obcych zarówno na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności, udziału w wymianie międzynarodowej jak i w celu budowania porozumienia pomiędzy różnymi kulturami.

IV Warsztaty z okazji Europejskiego Dnia Języków

 23 wrzesień 2019 roku (poniedziałek) w godzinach 10.00-12.00

Aula 08 Wydział Humanistyczny UPH przy ul. Żytniej 39

Program warsztatów:

10.00 - 10.15 Powitanie Uczestników

10.15 - 10.45  Zapożyczenia w języku angielskim, dr inż. Barbara Witak

 10.45 - 11.15  Brytyjska Rodzina Królewska – życie za zamkniętymi drzwiami,  mgr Agnieszka Laszuk

11.15 - 11.45  Zwierzęta w angielskich idiomach, porównaniach i przysłowiach, mgr Joanna Madej-Borychowska

11.45 - 12.00 Zakończenie warsztatów


Zgłoszenia grup przyjmuje:

 mgr Anna Bobryk, tel. 25 643 19 53, e-mail:  

Serdecznie zapraszamy.

 
Data wydarzenia: Poniedziałek, 23 Wrzesień 2019 - Poniedziałek, 23 Wrzesień 2019

Miejsce wydarzenia: Aula 08 Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 39

Kontakt: Centrum Języków Obcych,  mgr Anna Bobryk, tel. 25 643 19 53, e-mail: