Kalendarz wydarzeń

Konferencja Naukowa WSPÓŁCZESNE ZJAWISKA KRYMINALNE A POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Szczegółowe informacje:

Treść zaproszenia w wersji dostępnej cyfrowo.

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Koło Naukowe Kryminologii i Kryminalistyki UPH SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ do udziału w dniu 16.06.2021r. w Konferencji Naukowej WSPÓŁCZESNE ZJAWISKA KRYMINALNE A POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka Konferencji - Współczesne zjawiska kryminalne a poczucie bezpieczeństwa - koncentruje się na zagadnieniach  bezpieczeństwa  społecznego skierowanych na rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej współczesnych zjawisk kryminalnych.

Przestępczość to dynamiczne zjawisko społeczne; zmienia się pod względem ilości i jakości
w czasie. Deformuje nie tylko przestrzeń społeczną ale również osłabia więzi społeczne i poczucie bezpieczeństwa.

Tendencje w przestępczości mają wspólne przyczyny ze zjawiskami społecznymi, co skłania do umiejscowienia zmieniających się wskaźników przestępczości w szerszych zmianach społecznych. Związek między kierunkami przestępczości a trendami w innych wskaźnikach społecznych wskazuje, że badanie trendów przestępczości jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym.

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa należałoby zatem stworzyć prognozę zagrożeń wskazując skalę patologii i jej różnorodności w celu uświadomienia potencjalnych ofiar i zapobieżeniu sytuacji wiktymogennych.

Głównym celem konferencji jest umożliwienie wymiany wiedzy, doświadczeń, badań  oraz dobrych praktyk w zakresie  struktury i dynamiki nowoczesnych form przestępczości oraz wskazanie działań profilaktycznych w zakresie podnoszenia świadomości społecznej dotyczących nowych zagrożeń kryminalnych.

Planowane rozważania, analizy i dyskusje skoncentrowane będą wokół następujących obszarów tematycznych:

 • Nowe formy przestępczości
 • Dynamika zmian w strukturze form przestępczości
 • Zapobieganie współczesnym zjawiskom kryminalnym
 • Działalność profilaktyczna jako element gwarancji bezpieczeństwa
 • Społeczne wymiary poczucia bezpieczeństwa

Komitet Naukowy Konferencji:

 • prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst
 • dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni
 • dr hab. Norbert Malec, prof. uczelni
 • Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach - ppłk mgr Marek Suwiński
 • Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej - płk dr Sławomir Niemirka
 • Komendant Miejski Policji w Białymstoku - insp. mgr Maciej Daniel Wesołowski
 • Komendant Miejski Policji w Siedlcach - mł. insp. Andrzej Dziewulski
 • dr Agnieszka Araucz-Boruc
 • dr Joanna Kufel-Orłowska
 • dr Jan Świerczewski

Komitet Organizacyjny:

 • dr Joanna Kufel-Orłowska

(tel.502 968 954, e-mail: )

 • dr Grzegorz Wierzbicki

(502 186 079, e-mail: )

 • dr Andrzej Dana
 • dr Łukasz Świerczewski
Informacje organizacyjne
 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie dołączonej karty zgłoszenia (wersja dostępna cyfrowo) i przesłanie jej wraz z tytułem i streszczeniem wystąpienia do dnia 9 maja 2021r. na adres:
 • Organizatorzy konferencji zapewniają publikację materiałów konferencyjnych w formie rozdziału w recenzowanej monografii. Tekst rozdziału do 40 tysięcy znaków wraz z tytułem, słowami kluczowymi oraz streszczeniem (200−250 wyrazów) w języku polskim i angielski oraz nr ORCID i/lub afiliacją Autora należy zgłosić do dnia 25 maja 2021r. na adres

Tekst powinien być przygotowany zgodnie z wymogami edytorskimi Wydawnictwa Naukowego UPH (tekst rozdziału najlepiej przygotować zgodnie z załączonym schematem - załącznik w wiadomości e-mail. Dopuszcza się grafiki czarno-białe bądź w odcieniach szarości).

UWAGA: organizatorzy nie będą przyjmować tekstów niezgodnych z w/w wymogami.

 • Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 09.06.2021 r.
 • Konferencja odbędzie się w formie zdalnej na Google Meet. Osoby, które nie posiadają konta Gmail (nie musi być to konto służbowe) będą miały utworzone tymczasowe konto Gmail na potrzeby konferencji (uczestnicy nie posiadający konta Gmail proszeni są o informację w formularzu zgłoszeniowym w polu UWAGI)
 • Link do konferencji zostanie rozesłany w dniu 14.06.2021r. O szczegółach będziemy informować e-mailowo.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłoszonych tematów i ich kwalifikacji do prezentacji w formie wystąpienia jak również nieprzyjęcia zaproponowanego tematu.
 • Szczegółowe pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do dr Joanny Kufel-Orłowskiej
  502-968-954 lub do dr Grzegorza Wierzbickiego 502-186-079, e-mail:Data wydarzenia: Środa, 16 Czerwiec 2021 - Środa, 16 Czerwiec 2021

Miejsce wydarzenia: on-line

Kontakt: Wydział Nauk Społecznych,