Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - ustawa do pobrania w formacie pdf.

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - ustawa do pobrania w formacie pdf.


Rozporządzenia: