Dn. 26 września 2018 r. Senat Uniwersytetu Uniwersytetu-Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach w ramowym planie pracy na rok przyjął najważniejsze punkty związane z dostosowaniem Uczelni do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ramowy plan pracy Senatu na rok akademicki 2018/2019 - do pobrania w formacie pdf. Punkty związane z nową ustawą zaznaczone zostały na czerwono.