Szanowni Państwo,

w związku z Ustawą  dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Ustawą z dn. 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce JM Rektor przedstawia społeczności akademickiej wypracowany przez zespół statutowy oraz Senacką Komisję Statutowo-Regulaminową projekt nowego Statutu, który będzie przedmiotem obrad Senatu na posiedzeniu dn. 24 kwietnia br.

Projekt nowego Statutu UPH (dokument w formacie .pdf, wersja z dn. 08.04.2019 r.)

Uwagi do przedstawionego projektu można zgłaszać do dn. 15.04. br. (poniedziałek) do godz. 12.00 do kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego, mgr Jarosława Szynkarczyka, na adres e-mail:

 

Sekretarz Rektora
mgr Ewa Nasiłowska