Zgodnie z art. 230  USTAWY z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Senat Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach powołał pierwszą Radę Uczelni w składzie:

Dariusz Zacharczuk - przewodniczący

Mieczysław Chromiński - członek 

Stanisław Cieniuch - członek

dr hab. Barbara Symanowicz, prof. uczelni (Wydział Przyrodniczy) - członek

dr hab. Sławomir Sobczakprof, uczelni (Wydział Humanistyczny) - członek

dr Adam Marcysiak (Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych) - członek

Patrycja Jakończyk - przewodnicząca Parlamentu Studentów UPH

(kadencja trwa do 31 grudnia 2020 r.)