Senat Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Uchwałą Nr 74/2019 z dnia 8 maja 2019 roku uchwalił nowy Statut, który wejdzie w życie z dniem 1 października 2019 r.