Na podstawie Komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, czasopisma Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego otrzymały następującą punktację:

Lp

Nazwa czasopisma

Wydział

Wykaz

liczba punktów

1

Conversatoria Linguistica

Wydział Humanistyczny

Lista B

3

2

Doctrina. Studia społeczno-polityczne

Wydział Humanistyczny

Lista B

9

3

Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy

Wydział Humanistyczny

Lista B

6

4

Historia i Świat

Wydział Humanistyczny

Lista B

7

5

Conversatoria Litteraria

Wydział Humanistyczny

Lista B

5

6

МИРГОРОД

Wydział Humanistyczny

Lista B

4

7

Studia Informatica
Systems and information technology
Wydział Nauk Ścisłych

Lista B

6


8

Camera Seperatoria

Wydział Nauk Ścisłych

Lista B

5

9

Zeszyty Naukowe UPH Seria: Administracja i Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Lista B

9