BSU
Business Source Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami.

 3,507 active full-text journals and magazines

    2,112 active full-text peer-reviewed journals

    1,401 active full-text peer-reviewed journals with no embargo

    1,103 active full-text journals indexed in Web of Science or Scopus

  • Accounting
  • Administration
  • Banking
  • Economics
  • Finance
  • Human resources
  • Management
  • Marketing

Business Source Ultimate - Wejście do bazy

Baza dostępna w testach z komputerów sieci uczelnianej w dn. 1 marca - 31 maja br.