Informujemy, iż z bazy Lex można korzystać z komputerów sieci uczelnianej, a nie jak dotychczas w Oddziale Informacji Naukowej. Dostęp spoza sieci UPH możliwy jest poprzez system HAN. Zapraszamy do korzystania.

Wejście do bazy z sieci UPH

https://borg.wolterskluwer.pl/Auth/ChooseProductForIpAccessForAnonymousUser.ashx?applicationId=SelfService&referer=https%3A%2F%2Fborg.wolterskluwer.pl%2FAuth%2FChooseProductForIpAccess.ashx

Wejście do bazy spoza UPH

http://han.uph.edu.pl/han/lex/