zdjęcie przedstawia baner promujący Bibliotekę Cyfrową UPHBiblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jest projektem tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o własne zbiory biblioteczne, w przyszłości również o zbiory prywatne.
Obecnie Biblioteka Cyfrowa oferuje kolekcje:

  • Dziedzictwo kulturowe: cyfrowe kopie najcenniejszych zbiorów, znajdujące się w Domenie Publicznej;
  • Regionalia: cyfrowe kopie dokumentów dotyczących Siedlec, Ziemi Siedleckiej i Podlasia oraz wydzielony zbiór dokumentów tzw. „drugiego obiegu”. Kolekcja objęta jest prawami autorskim, dostępna wyłącznie z komputerów Oddziału Zasobów Cyfrowych i Zbiorów Specjalnych.

Wejście