zdjęcie przedstawia baner promujący platformę czasopism UPH
Platforma czasopism, wydawanych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym skupia w jednym miejscu wszystkie periodyki, publikując ich zawartość w otwartym dostępie. System OJS usprawnia pracę redakcji, zwiększa przejrzystość obiegu artykułów i umożliwia autorom zgłaszanie tekstów do publikacji.

Platforma dostępna jest pod adresem: czasopisma.uph.edu.pl