Szanowni Państwo

  • Od dnia 1 stycznia 2021 r. wprowadzony zostanie obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu każdej umowy o dzieło z osobami nie pozostającymi w stosunku pracy z UPH.
  • Termin na przekazania informacji do ZUS-u wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy.
  • Zgłoszenie powinno nastąpić na urzędowym druku, który zawiera m.in. informację o przedmiocie umowy o dzieło.

Podstawę prawną w powyższym zakresie stanowi art. 36 ust. 17 ustawy z dna 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzony ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r., poz. 568).

Mając na uwadze powyższy obowiązek, przypominam o konieczności niezwłocznego przekazywania zawieranych umów o dzieło do Działu Spraw Pracowniczych.

Proszę zwrócić uwagę, że do ZUS-u będzie przekazywana informacja o danych dotyczących wykonawcy dzieła ale również o przedmiocie umowy o dzieło, co wynika z druku ZUS RUD.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Działem Spraw Pracowniczych. Szczegółowych informacji udzieli Pani Dominika Domańska (tel. 25 643 19 84)

Siedlce, dnia 16 grudnia 2020 r.  

                                      

                                                                     Mariusz Duda
                                                                     Kierownik Działu Spraw Pracowniczych

RUD - wzór
RUD 2 - wzór