Poniżej treść zarządzenia:

Zarządzenie Nr 179/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz instrukcji archiwalnej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach


Wzory dokumentów do pobrania: 

www.uph.edu.pl/pracownicy/druki-firmowe/dokumenty-archiwum-uczelnianego