Informacje o dochodach i pobranych zaliczkach PIT-11 za 2020 rok będą udostępnione pracownikom UPH w postaci elektronicznej. Szczegóły dotyczące odbioru PIT-11 będą przesłane pocztą elektroniczną na służbową imienną skrzynkę.