Szanowni Państwo

W imieniu Rektora UPH informuję, że instytucją finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym w UPH będzie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa (nr KRS 0000019102). Wyboru instytucji finansowej Rektor UPH dokonał w porozumieniu z reprezentacją działających w Uniwersytecie Związków Zawodowych w dniu 29 stycznia 2021r.

Po zawarciu umowy o zarządzanie PPK otrzymacie Państwo szczegółowe informacje dotyczące zasad przystąpienia do PPK, w tym wzory odpowiednich formularzy. Dla zainteresowanych zostanie przeprowadzone webinarium przez TFI PZU SA. O wszystkich powyższych informacjach będziecie Państwo na bieżąco informowani za pośrednictwem strony internetowej UPH lub służbowych adresów poczty elektronicznej.

Mariusz Duda
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych UPH
Siedlce, 22 lutego 2021 r.