Zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Zdrowia w sprawie objęcia szczepieniem przeciw COVID-19 osób pracujących w uczelniach na stanowiskach administracyjnych i technicznych informujemy, że dla ww. osób została otwarta ogólnopolska rejestracja. Od 12 kwietnia br. w rejestracji mogą wziąć udział osoby urodzone w latach 1962 – 1973, wg poniższego harmonogramu:

12 kwietnia – rocznik 1962

13 kwietnia – rocznika 1963

14 kwietnia – rocznik 1964

15 kwietnia – rocznik 1964

16 kwietnia – rocznika 1965

17 kwietnia – rocznik 1966

19 kwietnia – rocznik 1968

20 kwietnia – rocznik 1969

21 kwietnia  - rocznik 1970

22 kwietnia – rocznik 1971

23 kwietnia – rocznik 1972

24 kwietnia – rocznik 1973

Biorąc powyższe pod uwagę, pracownicy uczelni na stanowiskach administracyjnych i technicznych mają prawo do zarejestrowania się już w kwietniu, o ile spełniają kryterium wieku.

Link do rejestracji na szczepienie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

Możliwość zaszczepienia kolejnych roczników będzie podana do wiadomości wkrótce, zgodnie z rządowym programem szczepień.