Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Sielcach uzyskał zwiększenie wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów w kwocie 537 tys. złotych.

Podział środków zostanie dokonany w porozumieniu z Parlamentem Studentów UPH oraz Samorządem Doktorantów UPH. O wysokościach stypendiów studenci zostaną poinformowani w oddzielnym komunikacie na stronie Uczelni: https://www.uph.edu.pl/studenci/stypendia-uph/stypendia-dla-studentow oraz https://www.uph.edu.pl/studenci/stypendia-uph/stypendia-dla-doktorantow.