Uczelniany Ośrodek Kultury Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlicach bierze udział w projekcie Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej zorganizowanym przez Akademickie Centrum Kultury Chatka Żaka w Lublinie oraz Narodowe Centrum Kultury. Uczelniany Ośrodek Kultury był jednym z 16 ośrodków akademickich w kraju, który został zakwalifikowany do tego projektu, spełniających kryteria ośrodka działającego w strukturach uczelni.

Przedstawiciele 16 instytucji przedstawili swoją działalność oraz starali się postawić diagnozę dotyczącą aktualnego stanu kultury studenckiej i uczestnictwa w niej studentów.

 Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej wspólnie z Narodowym Centrum Kultury opracowało raport „Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce”, który jest dostępny również na stronach Akademickiego Centrum Kultury Chatka Żaka oraz Narodowego Centrum Kultury.

Tadeusz Goc