Stypendia dla studentów UPH

11 grudnia Rektor UPH i Parlament Studentów UPH podpisali porozumienie w sprawie wysokości świadczeń dla studentów UPH. Wypłaty jeszcze przed świętami 😊

Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może być przyznane  pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekroczy 1050 zł.

Wysokość stypendium socjalnego w zależności od dochodu w rodzinie:

 • 850 zł przy dochodzie na osobę do 400 zł włącznie,
 • 800 zł przy dochodzie na osobę powyżej 400 - 700 zł włącznie,
 • 750 zł przy dochodzie na osobę powyżej 700 -1050 zł wyłącznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 150 zł

Wysokość stypendium dla osób z niepełnosprawnościami :

 • 1000 zł – przy znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 700 zł – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 400 – przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

Zapomoga :

 • minimalna – 50 zł
 • maksymalna – 1000 zł.

Porozumienie w sprawie przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021

 • 1400 zł w przedziale punktowym 100,0– 200,0 pkt,
 • 1300 zł w przedziale punktowym 80,0– 100 pkt,
 • 1200 zł w przedziale punktowym 55,0 – 80,0 pkt.
 • 1100 zł w przedziale punktowym 40,0 - 54,9 pkt.


Stypendia dla doktorantów UPH

16 grudnia Rektor UPH i Parlament Doktorantów  UPH podpisali porozumienie w sprawie wysokości świadczeń dla doktorantów UPH.

Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może być przyznane  pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekroczy 1050 zł.

Wysokość stypendium socjalnego w zależności od dochodu w rodzinie:

 • 850 zł przy dochodzie na osobę  do 400 zł włącznie,
 • 800 zł przy dochodzie na osobę  powyżej 400 - 700 zł włącznie,
 • 750 zł przy dochodzie na osobę  powyżej 700 -1050 zł wyłącznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 150 zł

Wysokość stypendium dla osób z niepełnosprawnościami :

 • 1000 zł – przy znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 700 zł – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 400 – przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

Zapomoga :

 • minimalna – 50 zł
 • maksymalna – 1000 zł.