Flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt pod nazwą „Dostosowanie ppoż. oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych Instytutu Informatyki” jest dofinansowany przez Budżet Państwa w ramach Umowy dotacyjnej nr 2037.

Wartość dofinansowania – 1 080 000,00zł.

Całkowity koszt inwestycji – 1 351 000,00zł.

Inwestycja polega na dostosowaniu istniejącego budynku Instytutu Informatyki przy ul. Sienkiewicza do przepisów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach przedsięwzięcia obiekt zostanie wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi, klatka schodowa zostanie obudowana i zamknięta drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażona w urządzenia służące do usuwaniu dymu; zostanie zamontowana winda zewnętrzna dla potrzeb zwłaszcza osób niepełnosprawnych.

Inwestycja polegać będzie na:

  • wydzieleniu klatki schodowej obudową REI 60 i zamknięcie drzwiami dymoszczelnymi EI30 oraz wyposażeniu budynku w system samoczynnego oddymiania grawitacyjnego;
  • wykonaniu instalacji wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi z wężem półsztywnym „25” z zaworem pierwszeństwa;
  • zainstalowanie na skrzydłach drzwi ograniczających szerokość poziomych dróg ewakuacji samozamykaczy;
  • wyeliminowanie występującego przekroczenia długości dojścia ewakuacyjnego (zastosowa­nie drzwi EI30);
  • wykonaniu windy zewnętrznej służącej przede wszystkim osobom niepełnosprawnym.

Celem inwestycji jest dostosowanie budynku Instytutu Informatyki położonego przy ul. Sienkiewicza 51 w Siedlcach do przepisów przeciwpożarowych oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych i przez to poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z budynku.