Wirtualna Biblioteka Nauki ICM Uniwersytet Warszawski informuje, że dotychczasowe programy publikowania otwartego są także kontynuowane z wyjątkiem Emerlad, LWW i OUP, które zostały wstrzymane do czasu podpisania nowych umów, patrz szczegóły w zaktualizowanym informatorze o programach. ICM ma nadzieję, że dofinansowanie licencji na dostęp oraz programów publikowania zostanie przyznane do marca 2021 r. Planowane jest także uruchomienie programów publikowania w ramach licencji Taylor & Francis oraz AIP w roku 2021 r., a zasady tych programów są jeszcze negocjowane.

Szczegóły dotyczące poszczególnych programów: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/