Biblioteka Główna uruchomiła dostępy testowe do :

  • Applied Science & Technology Source Ultimate
  • Political Science Complete
  • International Security & Counter-Terrorism Refernce Center (ISCTRC)
  • Energy & Power Source.

Dostęp potrwa do 20 czerwca 2021 roku.

Bazy dostępne są poprzez stronię Biblioteki Głównej – link do strony : https://bg.uph.edu.pl/zasoby/e-czasopisma na platformie EBSCOhost oraz poprzez Multiwyszukiwarkę EBSCO Discovery Service (EDS).

Applied Science & Technology Source Ultimate to baza danych w rozszerzonej wersji ULTIMATE z zakresu nauk ścisłych tzw. STEM czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Baza zawiera setki pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zakresie globalnym. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata odpowiednimi dla danego rejonu zasobami autorytatywnymi sprawia, że Applied Science & Technology Source jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszerniejszego źródła informacji w światowej perspektywie.  Aby umożliwić studentom dostęp do materiałów badawczych, aktualnych informacji na temat najnowszych trendów, postępów, innowacji w zakresie nauki, technologii, inżynierii i matematyki w bazie zamieszczono setki czasopism indeksowanych w wiodących indeksach cytowań oraz w najważniejszych bazach bibliograficznych zwierających czasopisma z dziedziny nauk inżynieryjnych i technicznych. Tematyka bazy obejmuje: technikę lotniczą i kosmonautyczną, inżynierię rolniczą, sztuczną inteligencję, inżynierię chemiczną, informatykę, zasoby energii, genetyka, hydroponikę, inżynierię mechaniczną, farmakologię, robotykę, rozwój oprogramowania. Baza zawiera ponad 1.350 czasopism pełnotekstowych, ponad 1.130 czasopism pełnotekstowych recenzowanych naukowo oraz ponad 650 czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Science.

Baza Political Science Complete stanowi obszerne źródło informacji na temat światowej polityki i globalizacji. Zawiera pełny tekst ponad 700 czasopism oraz indeksy i abstrakty ponad 1.580 tytułów, w tym wysoko notowane czasopisma naukowe, z których wiele jest dostępnych tylko w tej bazie. Baza zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 330 wydawnictw encyklopedycznych i monografii oraz ponad 47.000 pełnotekstowych materiałów konferencyjnych wydanych przez m.in.: Political Science Association, International Studies Association, Institute for European Studies. Baza zawiera specjalistyczny tezaurus obejmujący ponad 27.000 haseł ułatwiających wyszukiwanie informacji. Tematyka bazy obejmuje prawo i ustawodawstwo, politykę porównawczą, teorie polityczne, stosunki międzynarodowe, pomoc humanitarną oraz organizacje pozarządowe.

Baza International Security & Counter-Terrorism Refernce Center (ISCTRC) zawiera informacje na temat wszelkich aspektów bezpieczeństwa i antyterroryzmu. Została opracowana dla celów analizy i lepszego zrozumienia problematyki bezpieczeństwa i terroryzmu. Obejmuje obszerne źródła publicznie dostępnej informacji dla celów wywiadu i jest przeznaczona dla analityków, specjalistów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem oraz studentów. Baza zawiera około 2.500 pełnotekstowych publikacji, kilkaset tysięcy wyselekcjonowanych artykułów, serwisów i raportów informacyjnych (w tym Stratfor Analysis, Stratfor Forecasts, and Stratfor Geopolitical Diary), streszczeń książek, najczęściej zadawanych pytań oraz własnych opracowań naświetlających sprawy terroryzmu i bezpieczeństwa. Baza łączy pogłębione analizy naukowe z komentarzami ekspertów z różnych organizacji, agencji i wydawnictw oraz bieżące przeglądy rozwoju wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, politycznym, wojskowym, ekonomicznym, społecznym i technicznym. Baza zawiera ponadto kolekcję ponad 10.500 zdjęć, map i flag.

Baza Energy & Power Source została stworzona z myślą o potrzebach informacyjnych specjalistów w dziedzinie energetyki i elektrotechniki na wszystkich poziomach, od profesjonalistów i pracowników akademickich po studentów. Zbiór ten umożliwia dostęp do najaktualniejszych informacji na temat prawie wszystkich aspektów związanych z energią ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: węgla, energii elektrycznej, gazu ziemnego, energii jądrowej, ropy naftowej, odnawialnych źródeł energii (w tym energii wodnej, energii wiatru, energii słonecznej, paliwa alternatywne, itp.). Zakres tematyczny kolekcji obejmuje dziedziny takie jak: dystrybucja, badania, wydobywanie, marketing, przetwarzanie, produkcja, badania, sprzedaż. Energy & Power zapewnia dostęp do ponad 930 publikacji - czasopism, monografii, publikacji handlowych poświęconych zagadnieniom związanym z energetyką. Ponadto baza zawiera setki raportów poświęconych zagadnieniom związanym z przemysłem energetycznym, tysiące dokumentów poświęconych zagadnieniom związanym z przemysłem energetycznym i opisów testów wzorcowych i dobrych praktyk opublikowanych w czasopismach branżowych.