Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego UPH serdecznie zaprasza na BEZPŁATNE zajęcia z pierwszej pomocy dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Pragniemy wyjść z inicjatywną doskonalenia umiejętności postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia, dla wszystkich chętnych pracowników z Wydziałów UPH, Jednostek Centralnych oraz Międzywydziałowych. Przewidywany termin realizacji szkoleń proponujemy na miesiąc maj-czerwiec. Szczegółowe daty i rozkład godzinowy zajęć dopasujemy w zależności od liczby osób zapisanych i ich preferencji terminowych. Rejestrację na szkolenia prowadzi Pani mgr inż. Anna Zakrzewska z INoZ, pod numerem telefonu (25) 643-12-09 oraz adresem mailowym: , do dnia 16 kwietnia 2017 r.


W imieniu SKN RM
dr Piotr Leszczyński
Zakład Ratownictwa Medycznego
Instytut Nauk o Zdrowiu