W związku ze zmianami w Kodeksie postępowania administracyjnego uprzejmie informuję, że w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w Pałacu Ogińskich odbędzie się szkolenie w zakresie wprowadzonych zmian obowiązujących od 1 czerwca br.

Kierowników jednostek organizacyjnych proszę o skierowanie właściwych pracowników, w tym w szczególności zajmujących się obsługą studentów i doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz komisji stypendialnych.

dr Ireneusz Chrząścik
KANCLERZ