Dział Płac zaprasza pracowników Uczelni po odbiór PIT-11 za 2018 rok.

Pałac Ogińskich, ul. Konarskiego 2, pokój 27.