Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 112a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 96 Statutu UPH nauczyciel akademicki ma obowiązek do 30 czerwca 2018 roku złożyć oświadczenie, w którym upoważnia podstawową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu do zaliczania go do minimum kadrowego na prowadzonych w Uczelni kierunkach studiów.


Oświadczenia należy składać do kierownika właściwej podstawowej jednostki organizacyjnej (Dziekana). Bardzo proszę aby oświadczenia były wypełnione czytelnie oraz prawidłowo pod względem merytorycznym.


Przypominam, że nauczyciel akademicki zalicza się do minimum kadrowego co najwyżej na dwóch kierunkach studiów, w tym tylko jeden raz do minimum kadrowego na studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.


Szczegółowych informacji udziela Dział Spraw Pracowniczych. W załączeniu wzór oświadczenia link.    


Siedlce, dnia 11 czerwca 2018r.

                                                                                                        

Mariusz Duda
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych