Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Zarządzeniem Nr 71/2019 z dnia 12 lipca 2019 r.nadała nowy Regulamin Organizacyjny UPH, który wejdzie w życie z dniem 1 października 2019 r. Nowy Regulamin Organizacyjny został opublikowany w BIP UPH oraz na stronie internetowej w zakładce "Najważniejsze akty prawne UPH".