Szanowni Państwo.

          Uprzejmie informuję, że od dnia 1 listopada 2019 r. wnioski w sprawie udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych należy składać na oddzielnych wnioskach. Wnioski należy składać do swoich przełożonych, którzy mają obowiązek prowadzenia kart ewidencji czasu pracy (wzór ewidencji w zakładce Druki Działu Spraw Pracowniczych). Wnioski dotyczące wyjść osobistych proszę przekazywać razem z kartami ewidencji czasu pracy do Działu Spraw Pracowniczych.

          W związku z powyższym proszę nie wpisywać zwolnień od pracy w celu załatwienia spraw osobistych w prowadzonych dotychczas (zbiorczych) ewidencjach. W związku z przepisami Kodeksu pracy oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych powinien mieć formę pisemną i powinien dotyczyć oddzielnie każdego pracownika.

Wzór wniosku (do pobrania)

         

                                                           Mariusz Duda
                                                           Kierownik Działu Spraw Pracowniczych UPH