Komunikat nr 1

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
w sprawie ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

z dn. 25 lutego 2020 r.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach przypomina o obowiązku stosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego umieszczonych na stronie Internetowej https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowy-koronawirus-sars-cov-2-zalecenia zwłaszcza dla osób, które w ostatnich kilku tygodniach przebywały w Chinach, we Włoszech (w szczególności w regionie Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) gdzie wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Osoby, które były w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów powinny bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jednocześnie, aby zapewnić maksimum ochrony przed skutkami ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wszyscy pracownicy oraz studenci UPH, którzy w ostatnich dniach przebywali za granicą, gdzie występują ogniska zakażeń koronawirusem proszeni są o powstrzymanie się od przychodzenia do pracy lub uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych przez okres do 14 dni od chwili powrotu z zagranicy zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Kierownicy jednostek organizacyjnych UPH, którym podlegli pracownicy zgłoszą telefonicznie lub e-mailowo potrzebę zachowania 14 dni kwarantanny po powrocie z zagranicy proszeni są o uwzględnienie tej nieobecności, elastycznie planując czas pracy tych osób. Natomiast studenci, którzy z uwagi na ww. okoliczności nie będą uczestniczyć w zajęciach powinni mieć zapewnioną możliwość uzupełnienia odrobienia lub usprawiedliwienia zajęć, w których nie uczestniczyli.  

Z uwagi na zapewnienie maksimum bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownikom i studentom UPH konieczne jest konsekwentne stosowanie się do określonych w komunikacie procedur.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne do 11 gmin objętych kwarantanną przez władze włoskie ze względu na występowanie wirusa SARS-CoV - komunikat

25.02.2020 r.

WAŻNERekomendacje MNISW  z dn. 4 marca br.