Informuję, że zebranie przedwyborcze kandydata na Rektora z członkami wspólnoty Uniwersytetu odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. w godzinach 11.00-12.00 z wykorzystaniem usługi Google Meet.

Link do zebrania:

https://meet.google.com/fae-znrw-wif

Przewodniczący
Uczelnianego Kolegium Elektorów
dr hab. Arkadiusz Indraszczyk