Z życia uczelni

UWAGA! Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z poniższymi zasadami składania wniosków

Ustala się następujące zasady składania wniosków o dopłatę do wypoczynku urlopowego lub wypoczynku profilaktyczno-leczniczego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania UPH, spowodowanego epidemią COVID-19:

 1. wniosek o dopłatę do wypoczynku urlopowego lub wypoczynku profilaktyczno-leczniczego za dany rok kalendarzowy powinien być złożony miesiąc przed planowanym wypoczynkiem, najpóźniej w terminie do dnia 15 grudnia danego roku;
 2. pracownicy UPH oraz emeryci i renciści we wniosku deklarują średni miesięczny przychód z roku kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku na jednego członka rodziny, z zastrzeżeniem pkt 4;
 3. pracownicy UPH, wypełnione i podpisane wnioski o dopłatę do wypoczynku, przesyłają:
  1. pocztą wewnętrzną, lub
  2. pocztą tradycyjną, lub
  3. pocztą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia na adres ;
 4. emeryci i renciści wnioski o przyznanie dopłaty do wypoczynku profilaktyczno-leczniczego składają za pośrednictwem poczty tradycyjnej; do wniosku powinna być dołączona kopia dokumentu potwierdzającego przekaz lub przelew ostatniej emerytury lub renty;
 5. w przypadku braku możliwości złożenia wniosku w sposób, o którym mowa
  w pkt 3 i 4, dopuszcza się możliwość osobistego złożenia wniosku w Dziale Spraw Pracowniczych;
 6. emeryci i renciści, którzy zadeklarowali kwotę przychodu przypadającą na jednego członka rodziny, która uprawnia do otrzymania najniższej dopłaty do wypoczynku profilaktyczno-leczniczego, według tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS, zwolnieni są z obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających wysokość przychodu;
 7. Komisja socjalna może zweryfikować wskazaną przez pracownika wysokość przychodu poprzez zobowiązanie pracownika do złożenia odpowiednich dokumentów.

T A B E L A

wysokości dopłat dla pracowników do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie w 2020 roku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


  Osoby uprawnione   Przychód na członka rodziny -  brutto w zł   Kwota dopłaty brutto w zł
Pracownicy
w tym :
 • zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • przebywający na urlopach wychowawczych
do 2.100
od 2.101  do  2.800
od 2.801  do  3.600
od 3.601  do  4.500
od 4.501  do  5.500
pow. 5.500
2.200
2.100
2.000
1.900
1.800
1.700

T A B E L A

wysokości dopłat do wypoczynku profilaktyczno-leczniczego organizowanego we własnym zakresie w 2020 roku dla emerytów i rencistów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  Osoby uprawnione   Przychód na członka rodziny -  brutto w zł   Kwota dopłaty brutto w zł
  emeryci i renciści do 1.100
od 1.101 do 1.700
od 1.701 do 2.400
od 2.401 do 3.200
pow. 3.200
1.000
900
800
700
600


T A B E L A

wysokości jednorazowych świadczeń pieniężnych w 2020 roku dla emerytów i rencistów, którzy rozwiązali stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę i zakończyli zatrudnienie w Uczelni z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  Osoby uprawnione   Przychód na członka rodziny -  brutto w zł Kwota dopłaty brutto w zł
emeryci i renciści,
którzy rozwiązali stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę i zakończyli zatrudnienie w Uczelni
do 2.100
od 2.101  do  2.800
od 2.801  do  3.600
od 3.601  do  4.500
od 4.501  do  5.500
pow. 5.500
500
480
460
440
420
400


Wzory wniosków do wypełnienia

UWAGA: prosimy o drukowanie i przesyłanie obu stron wniosków (druk dwustronnny lub druk jednostronny na oddzielnych kartkach papieru).

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (aktualizacja dnia 21 czerwca 2018 r.)   Plik PDF
Wysokości dopłat do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie w 2020 roku z ZFŚS   Plik PDF
Wniosek o przyznanie z ZFŚS dopłaty do wypoczynku (dla pracowników) Plik DOC Plik PDF
Wniosek o przyznanie z ZFŚS dopłaty do wypoczynku profilaktyczno-leczniczego (dla emerytów i rencistów) Plik DOC Plik PDF
baner ksztalcenie online

baner ksztalcenie online

Ogłoszenia

Kwadrans Akademicki

kwadrans akademicki - zdjęcie tytułowe

Telewizja "Wschód" wyemitowała kolejny odcinek "Kwadransa Akademickiego", magazynu prezentującego działalność Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W aktualnym wydaniu zamieszczono materiały dotyczące rozpoczynającej się kadencji władz rektorskich, przygotowań do rozpoczęcia nowego roku akademickiego, rekrutacji na studia, zagranicznych wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus+, Legii Akademickiej i prowadzonych w UPH kursów języka polskiego dla cudzoziemców. Zapraszamy do obejrzenia tego materiału.

Kalendarz wydarzeń


Listopad 2020
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Nasze propozycje

Na skróty