INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzania wyborów do Senatu UPH w dniu 24 czerwca 2020 r.

W załączeniu przedkładam, ustalone w porozumieniu z Wydziałowymi Komisjami Wyborczymi oraz samorządem studentów i samorządem doktorantów, godziny przeprowadzania wyborów przedstawicieli poszczególnych grup wspólnoty UPH do Senatu, na kadencję w latach 2020-2024.

 

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr Marlena Drygiel-Bielińska

Załączniki: