UWAGA!

W roku akademickim 2019/2020 w związku z zagrożeniem związanym z pandemią COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo studentów, naukowców oraz pracowników uczelni, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach podjął decyzję o odwołaniu X edycji konkursu o nagrodę im. profesora Lesława Szczerby dla najlepszego studenta i młodego naukowca UPH.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie konkursem. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku bez przeszkód uda się wrócić do tej inicjatywy i ją zrealizować. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i młodych naukowców do udziału.

https://www.uph.edu.pl/uczelnia/nagroda-im-prof-leslawa-szczerby