Komunikat nr 2

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
w sprawie wyjazdów zagranicznych w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

z dn. 28 lutego 2020 r.


W związku z komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego oraz zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do odwołania:

→ Wstrzymuje się wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

→ Osoby, które uzyskały skierowanie rektora na zagraniczny wyjazd służbowy są zwolnione z obowiązku jego realizacji.

→ Osoby, które podejmą samodzielną decyzję o realizacji służbowego wyjazdu zagranicznego są zobowiązane do złożenia stosownego oświadczenia o realizacji wyjazdu. Oświadczenie składa się w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą.

→ Pracownicy, doktoranci i studenci UPH, którzy wracają do Polski z wyjazdu zagranicznego, z krajów gdzie występuje wzmożona liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem muszą przez 2 tygodnie pozostać w domu i tam wykonywać swoją pracę. Studenci i doktoranci zobowiązani są do pozostania przez 2 tygodnie w miejscu zamieszkania i kontynuowania nauki we własnym zakresie. Dziekani zobowiązani są do umożliwienia odrobienia zajęć dydaktycznych związanych z nieobecnością studentów w tym okresie.

→ Wstrzymuje się wszystkie przyjazdy służbowe delegacji zagranicznych.

→ Dyrektorzy instytutów są zobowiązani do poinformowania wszystkich gości zagranicznych, którzy zaplanowali wizytę w UPH o wstrzymaniu ich przyjazdów.

Wszelkich informacji związanych z kwestiami wyjazdów zagranicznych udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą - kontakt

Obowiązują wszystkie zasady określone w Komunikacie w sprawie ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce.

28 lutego 2020 r.

WAŻNERekomendacje MNISW  z dn. 4 marca br.